Samenwerking in aanpak tegen graafschade

25-1-2018

Het SOMA College is een samenwerking aangegaan met de Universiteit Twente. Samen trekken zij op in een aantal projecten voor de ondergrondse infra. Samen met het bedrijfsleven is een projectplan gemaakt om graafschade in de infrasector te beperken. Zo wordt onder andere met Allinq een living lab gerealiseerd op het Bouw & Infra Park met een ondergronds kabel- en leidingenstelsel. 

Samenwerking

Op dinsdag 16 januari is op het Bouw & Infra Park in Harderwijk een kick off bijeenkomst georganiseerd waarbij alle samenwerkingspartners aanwezig waren. Tijdens de bijeenkomst is er een stuurgroep gevormd en zijn de eerste werkgroepen gevuld. Door verschillende partijen is een intentieverklaring ondertekend. Aanwezig waren: SOMA College, Universiteit Twente, Bouwend Nederland, Cumela, KPN, Allinq, Gasunie, VELIN, Alliander, KLO, MKB infra, GoConnecit, Agentschap Telecom, Topcon, Rijkswaterstaat en Het Zwarte Corps. Andere partijen die ook betrokken zijn maar niet aanwezig konden zijn: ministerie van I&M, Stedin, Tenstar, Xsens en Kadaster. Andere geïnteresseerde partijen kunnen nog aansluiten.

Living lab
Eén van de bedrijven die gaat participeren in dit project is Allinq. Allinq is net als het SOMA College gevestigd op het Bouw & Infra Park en gaat een living lab voor de ondergrondse infrastructuur aanleggen. Rutger van der Graaff, manager Innovatie & Ontwikkeling bij Allinq: "Het is een unieke locatie en een uniek project, maar alleen wanneer we als keten met alle partijen goed samenwerken kunnen we resultaten bereiken. Bij Allinq zeggen we partij + partij = (iets) partijen in het kwadraat."

Bekostiging
Het SOMA College wil gebruik gaan maken van het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF), een subsidie die door ministerie van OCW beschikbaar is gesteld om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs dat ruimte biedt aan regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt.


Allinq werkt op het Bouw & Infra Park al volop aan innovaties, zo gaf zij eerder op het buitenterrein al een demonstratie van verschillende graaf- en aanlegtechnieken.
 

Terug naar overzicht

23-1-2019

Allinq Sponsort WV de IJsselstreek

Maandag 21 januari heeft Allinq een mooie sponsorovereenkomst...
19-12-2018

Allinq ondertekent Circulair Manifest

Allinq heeft het ‘Circulair manifest’...